15′ – Τaxi: 50€ ,  Μini Van: 60€

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η επιστροφή καθώς και η αναμονή για το προσκύνημα.